Styre/statutter

Gospelkor for Follo


Styret for 2017-18 :


Leder:  Egil Østebrød   email: egil@gregos.no

Nestleder: Pål Granberg

Sekretær: Ann Charlott Lauvrak

Kasserer: Jan Arvid Wisløff

Styremedlem: Hanne Bergseth

Varamedlem: Inger-Lise Haaland

Dirigent: Karolina Baryga


VEDTEKTER:


1.         GREGOS er et gospelkor for voksne.

2.         GREGOS er et frittstående kor som har sine øvelser i Greverud kirke

3.         GREGOS har som formål å glede og inspirere seg selv og andre med sin sang.

4.         Korets repertoar skal være "kristen musikk for folk flest"

            så som Negro Spiritual, gospel, populærmusikk, salmer og sanger.

5.         Korets medlemmer betaler en halvårig kontingent

            som vedtas av årsmøtet. Årsmøtet holdes etter første øvelse i februar.

6.         Styret skal velges blant korets medlemmer. Styret skal bestå av leder, sekretær, kasserer,

noteforvalter, PR-ansvarlig, ansvarlig for sosiale tiltak pluss et styremedlem og et varamedlem.

Halve styret er på valg hvert år og representantene velges for 2 år om gangen. Styret konstituerer seg selv.

7.        Korets dirigent er musikalsk ansvarlig og har møterett i styret. Dirigenten lønnes for hver

øvelse og opptreden etter avtalt sats og ifølge regning. Avtalte satser skal vedtas av årsmøtet.

8.         Koret fører sitt eget regnskap som revideres av et kormedlem oppnevnt av  årsmøtet.

9.         Korets musikere er fullverdige medlemmer selv om de ikke betaler kontingent.

10.       Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

webmaster: webmaster@gregos.no