Korets historie

2020-23

Koronapandemi!

2018-19

2022

Elvis-konsert med Stephen Ackles, Paal flaata og Vidar Busk i Kolben

2016-17

20 års jubileumskonsert

Konsert sammen koret Punkt fra Praha i Tsjekkia

Julegospel 2019

    Deltakere på Gospelholydays 2016         Julegospel med Tore Petterson som solist   Seminar og konsert med Hans Christian

                  i Zwickau i Tyskland                                                                                               Jochimsen fra Gospelkirken i København

2014-15

15-årsjubileum med

Angela Primm og Elsa Harris

TV-aksjonen 2014

Konsert med Stephen Ackles i Ski nye kirke og julesgospel 2015

Julegospel med Vokalmix og Shubidua

Salmeboka minutt for minutt NRK

2012

På musikk-konferanse i

Brooklyn tabernacle i New York

Julegospel i Kolben

TV-aksjonen

Gospelseminar med Per Oddvar Hildre/ Hanne M. Lie

2013

2011                                                                                         I københavn på Gospel Aid

Åpning av kirkekulturfestivalen i Oppegård

Tur til Whitby Gospel music convention i England

2010

Konsert i Uddevalla og Gøteborg

Oppvarmingskor for Harlem

Gospel Choir

Gospelseminar med Per Oddvar Hildre