Korets historie

2016-17

Deltakere på Gospelholydays 2016 Julegospel med Tore Petterson som solist Seminar og konsert med Hans Christian

i Zwickau i Tyskland Jochimsen fra Gospelkirken i København

2014-15

15-årsjubileum med

Angela Primm og Elsa Harris

TV-aksjonen 2014

Konsert med Stephen Ackles i Ski nye kirke og julesgospel 2015

Julegospel med Vokalmix og Shubidua

Salmeboka minutt for minutt NRK

2012

På musikk-konferanse i

Brooklyn tabernacle i New York

Julegospel i Kolben

TV-aksjonen

Gospelseminar med Per Oddvar Hildre/ Hanne M. Lie

2013

2011 I københavn på Gospel Aid

Åpning av kirkekulturfestivalen i Oppegård

Tur til Whitby Gospel music convention i England

2010

Konsert i Uddevalla og Gøteborg

Oppvarmingskor for Harlem

Gospel Choir

Gospelseminar med Per Oddvar Hildre

webmaster: webmaster@gregos.no